Zaloguj

Strona Główna

 https://nidzica.info/

Podstawowym zadaniem LOT jest integracja społeczności lokalnej głównie jednostek samorządu lokalnego i branży turystycznej oraz tworzenie i rozwój produktu turystycznego wokół lokalnych atrakcji turystycznych, promocja lokalnych produktów i atrakcji turystycznych, gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach i produktach turystycznych, utrzymanie i prowadzenie lokalnych punktów informacji turystycznej.

Członkami LOT są przedstawiciele samorządu terytorialnego gminy, powiaty, przedstawiciele lokalnej branży turystycznej (hotelarz, biuro podróży, restaurator, rzemieślnik, zarządca atrakcji turystycznej itd.), inne zainteresowane rozwojem turystyki podmioty.

Zasięg działania LOT odpowiada swoją wielkością obszarowi skupionych w LOT jednostek samorządu lokalnego najczęściej jednego lub kilku powiatów lub kilku gmin, na terenie których zlokalizowane są atrakcje turystyczne.

Regionalne i Lokalne Organizacje Turystyczne są autonomicznymi organizacjami działającymi w sferze promocji i rozwoju turystyki. Relacje pomiędzy nimi a POT opierać się powinny wyłącznie na zasadzie współpracy równoprawnych partnerów.

Nowe struktury turystyczne tworzą nowy jakościowo, oparty na partnerstwie system promocji turystyki w kraju. Pozwalają na skoordynowanie działań podejmowanych przez wszystkie podmioty, zainteresowane rozwojem i promocją turystyki.

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Nidzickiego powstała 23 marca 2004 r. jej siedzibą jest Punkt Informacji Turystycznej w Nidzicy mieszczący się na zamku. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takich samych lub podobnych celach statutowych. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków oraz w celu realizacji zadań statutowych może zatrudnić pracowników.

 

NOCLEGI Mazury - aktualna baza noclegowa. Noclegi nad jeziorem. Domki, agroturystyka, pokoje , hotele, pensjonaty, wille. Tanie noclegi.NOCLEGI Nidzica i okolice, noclegi od 20 z�, aktualna baza noclegowa, kwatery, pokoje, pensjonaty, wille, agroturystykaOg�lnopolski Portal Turystyczny Infoturystyka.pl - noclegi, hotele, pensjonaty, kwatery, pokoje go�cinne, agroturystykaOg�lnopolski Portal Turystyczny Infoturystyka.pl - noclegi, hotele, pensjonaty, kwatery, pokoje go�cinne, agroturystyka
 

  Flag Counter

Broch.pl - strony internetowe Olsztyn