Zaloguj

Dołącz do LOTPN

DEKLARACJA

PRZYSTĄPIENIA DO LOKALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

POWIATU NIDZICKIEGO

 

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

(nazwa organizacji, podmiotu, samorządu lub imię i nazwisko osoby fizycznej, adres, tel. fax. e-mail)

 

 

Reprezentowanym przez :

 

…………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, pełniona funkcja )

 

oświadczam, że:

  1. Deklaruję przystąpienie do Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Nidzickiego.
  2. Zobowiązuję się do przestrzegania  postanowień Statutu, uchwał władz           
    LOT - u Powiatu Nidzickiego oraz czynnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia.
  3. Zobowiązuję się do opłacania  składek członkowskich

 

 

Warunkiem przystąpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Nidzickiego jest złożenie  następujących  dokumentów :

 

  1. Wypełnioną deklarację przystąpienia do LOT –u Powiatu Nidzickiego.
  2. Dokument potwierdzający zarejestrowaną działalność, lub kserokopię dowodu osobistego (osoby fizyczne).
  3. Upoważnienie do reprezentowania podmiotu , organizacji , samorządu.

 

Deklarację z kompletem dokumentów proszę dostarczyć na adres:

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Nidzickiego, 13-100 Nidzica, Zamkowa 2, tel. 625 03 70.

 

 

 

……………………….                                                                     ……………………....

Imię i nazwisko                                                                                          Podpis

Broch.pl - strony internetowe Olsztyn