Zaloguj

RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Nidzickiego  informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Nidzickiego. Siedziba Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Nidzickiego  jest  w Nidzicy ul. Plac Wolności 1,
  13-100 Nidzica.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, takim jak: biuro rachunkowe, operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji, podmioty publiczne w zakresie obowiązujących przepisów prawa oraz inne podmioty, którym przekazanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne do realizacji celów przetwarzania określonych w pkt 3.
  1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Pana prawo do: dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jeżeli cel jest z art. 6 ust. 1 lit a to ma Pani/Pan prawo do pisemnego cofnięcia zgody w każdym momencie.
  2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  3. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy.

Broch.pl - strony internetowe Olsztyn