Zaloguj

Gmina Janowo

Gmina Janowo usytuowana jest na skraju pojezierzy nadbałtyckich stanowiących atrakcyjny cel podróży zarówno dla turystów krajowych, jak i zagranicznych.

Takie położenie ma duży wpływ na rozwój turystyki. Naszymi atutami są: czyste powietrze, lasy oraz bogaty świat roślinny i zwierzęcy.

Dzieje i zabytki Janowa

Janowo uzyskało prawa miejskie w 1421 r. Nadał je książę mazowiecki Janusz I. Pierwotna zabudowa Janowa oparta była o wzory renesansu włoskiego. Była to zabudowa drewniana. Janowo posiadało swój ratusz usytuowany pośrodku rynku, budynek sądu przy drodze Chorzelskiej, kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela, erygowany przez księcia mazowieckiego Janusza I, a na rzece Orzyc mostek konfederatów. Powyższe obiekty zostały strawione przez ogień podczas licznych pożarów, które nawiedzały miasto. Janowo utraciło prawa miejskie w 1869 r. za udział w powstaniu styczniowym.

W okresie międzywojennym Janowo było miejscowością nadgraniczną. Po rzece Orzyc biegła granica między Polską a Niemcami. W tym czasie wzniesiono kościół p.w. św. Rocha oraz szkołę podstawową. Budynki te pełnią swą pierwotną funkcję do dnia dzisiejszego. Obecnie Janowo jest ośrodkiem administracyjnym, kulturalnymi gospodarczym gminy Janowo. Do zabytków zaliczono i wpisano do rejestru dóbr kultury województwa warmińsko-mazurskiego zespół urbanistyczny Janowa oraz dziewiętnastowieczny dworek szlachecki w Komorowie.

Warto również obejrzeć drewniany wiatrak (XIX w.) na skraju wsi, a w Jagarzewie murowaną kapliczkę przydrożną z drugiej polowy XIX w. Do pomników przyrody należą głaz „Kucak” - granit rapakiwi (obwód 820 cm, wys. 1,7 m) koło Janowa oraz trzy dęby w Komorowie, 60m od szosy do Wielbarka.

Broch.pl - strony internetowe Olsztyn