Zaloguj

Powiat Nidzicki

Powiat Nidzicki położony jest w południowej części województwa warmińsko - mazurskiego. Geograficznie należy do obszaru pojezierza mazurskiego. Jest pierwszym powiatem mazurskim, który napotykają na swojej drodze turyści podróżujący z południa Polski i Europy.

Siedzibą władz samorządowych powiatu jest miasto Nidzica, zwane „Bramą wjazdową na Warmię i Mazury”. Nidzica prawa miejskie otrzymała w roku 1381, obecnie w mieście zamieszkuje 15 tyś. osób. Położenie miasta oraz jego dobre połączenia z resztą kraju i Europy, powinno być postrzegane i wykorzystane jako jeden z największych atutów jego dalszego rozwoju. W powiecie nidzickim absolwenci szkół podstawowych mają możliwość kontynuowania nauki w nidzickich szkołach ponadpodstawowych, oferujących szeroki zakres specjalności, funkcjonują trzy licea ogólnokształcące i cztery zespoły szkół średnich i zawodowych oraz filia szkoły wyższej.

W skład powiatu wchodzą trzy gminy wiejskie: Janowiec Kościelny, Janowo, Kozłowo i jedna gmina miejsko - wiejska Nidzica. Powierzchnia powiatu wynosi 96 070 ha.W powiecie położonych jest 165 jednostek osadniczych, z których 103 to wsie sołeckie, średnia gęstość zaludnienia na 1 km2 wynosi 38 osób.

Wspaniałe otoczenie przyrodnicze stanowi idealną bazę dla wszelkich form turystyki aktywnej. Drogi bywają często zacienione szpalerem starodrzewu, a wędrowanie nimi szczególnie, kiedy upal daje się mocno we znaki, to naprawdę duża przyjemność.

Interesującym uzupełnieniem walorów turystycznych i źródeł niezapomnianych przeżyć jest oferta kulturalna naszego powiatu. Zwłaszcza w sezonie letnim gwarantuje ona dużą liczbę zróżnicowanych w charakterze imprez, które urozmaicić mogą Twój pobyt na Mazurach.

Broch.pl - strony internetowe Olsztyn