Zaloguj

Gmina Kozłowo

Gmina Kozłowo położona jest na południowym krańcu województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie nidzickim. Zachodnia część gminy graniczy z gminami: Grunwald i Działdowo. Północna granica gminy sąsiaduje z gminą Olsztynek. Od strony wschodniej do gminy Kozłowo przylegają gminy Nidzica i Janowiec Kościelny, a od południa gmina Iłowo-Osada. Gmina położona jest w pobliżu miast Nidzica i Działdowo, które są ponadlokalnymi centrami rozwoju, a od stolicy województwa - Olsztyna, dzieli ją ok. 60 km. Największą miejscowością i centrum administracyjnym gminy jest Kozłowo, które jest siedzibą gminy.

Śladami historii

Kroniki historyczne donoszą, że wieś Kozłowo została założona na prawie chełmińskim przez Polaka Dobiesława w roku 1328. W 1478 posiadał ją Albrecht Bartnicki. Od 1733 r. stoi w Kozłowie murowano-drewniany kościół. Kościół zbudowany został w stylu barokowym, a obecnie zaliczany jest do zabytków architektonicznych II grupy. Kościół służył ewangelikom, a od 1945 katolikom. W 1818 r. była wsią chłopską, liczyła ok. 100 mieszkańców, ale istniał tu również folwark. W XIX w. założona została szkoła.
W 1939 r. wieś liczyła 349 mieszkańców. Na terenie gminy zachowało się 8 cmentarzy i kwater wojennych z czasu I wojny światowej.

W średniowieczu w Kozłowie znajdował się majątek rycerski. Dobra te w czasach współczesnych posiadała rodzina Eulerów do 1945 r. Był to obszar ponad tysiąca hektarów. Zajmowano się wtedy hodowlą bydła i mleczarstwem, na co wskazuje ówcześnie wybudowana mleczarnia. Siedzibą właścicieli był dwór, który posiadał park. Wiele z tego wszystkiego uległo zniszczeniu do 1945 r. Po dworze nie pozostało nic, jedynie park zachował w części swoją postać, np: centralna część parku z jej dominantą w postaci trzech dębów piramidalnych, aleja wiekowych drzew lipowych, usypany kopiec porosły daglezjami i świerkami, w innych miejscach rosnące drzewa, takie jak: sosny, klony, lipy, buki, ozdobny mur ceglany, mur kamienny.

Szkotowo było również obszarem dóbr rycerskich. Von Livonius był właścicielem majątku od przełomu XIX i XX w., następnie von Schack w latach dwudziestych. Do naszych czasów dotrwał dwór wybudowany na początku XX w. w stylu willowego eklektyzmu miejskiego. Dwór posiadał park, jednak po parku pozostały wyłącznie pojedyncze drzewa. Do roku 1945 w Lipowie znajdował się majątek, po którym do obecnych czasów dotrwały części parku: aleje grabowe, dwa piramidalne dęby, pojedyncze dęby, klony, brzozy, lipy, kasztanowce. Przez park przepływa Szkotówka.

Turystyka w Gminie Kozłowo:

Przez Gminę przepływają dwie rzeki: Nida i Szkotówka łączące się i tworzące rzekę Wkrę - dopływ Narwi. Na terenie Gminy znajduje się ogółem 9 jezior o pow. 347 ha. Większe jeziora to:

Na terenie gminy występują obszary cenne przyrodniczo:

W oparciu o stanowiska archeologiczne i zabytki architektury przez teren gminy przebiega szlak rowerowy nazwany „Szlakiem kurhanów”. Zaliczany jest do tras o średnim stopniu trudności. Jego długość na obszarze gminy wynosi około 30 km i przebiega m.in. przez miejscowości: Kownatki, Kozłowo, Michałki, Pielgrzymowo, Szkotowo, Turowo i Zaborowo.

Godne odwiedzenia są kościoły wpisane do rejestru zabytków:

Pierwotnie były to kościoły ewangelickie, a po II wojnie zostały przejęte przez parafie rzymsko - katolickie.

Cmentarze wojenne

Michałki, Sarnowo- kol. Ginter, Szkotowo, Zakrzewo

Parki

Broch.pl - strony internetowe Olsztyn