Zaloguj

"Geocaching Nidzica"

«12»

Podsumowanie projektu

2016-12-15 | Wyświetleń: 1263

GÅ‚ównym celem projektu byÅ‚o utworzenie nowego produktu turystycznego z wykorzystaniem nowoczesnych narzÄ™dzi typu GPS - zostaÅ‚ on osiÄ…gniÄ™ty, potrzebuje jeszcze dopracowania, ale zapoczÄ…tkowaliÅ›my i kontynuujemy promocjÄ™ geocachingu oraz Nidzicy, Bolejn, Wólki OrÅ‚owskiej, JabÅ‚onki i Wikna, jeziora Omulew i jego okolic, Janowa, KozÅ‚owa i Janowca KoÅ›cielnego wÅ›ród szerszego grona turystów. DziÄ™ki pojawieniu siÄ™ skrzynek na naszym terenie pojawiÅ‚o siÄ™ wiÄ™cej geocacherzy, którzy nie tylko odnajdujÄ… nasze skrzynki/cache, ale również zwiedzajÄ… nasze tereny, co pozytywnie wpÅ‚ynęło na poprawÄ™ warunków życia mieszkaÅ„ców przez uzyskanie dodatkowych dochodów z turystyki. Wiele osób nie trafiÅ‚o by w ogóle na nasze tereny gdybyÅ›my nie pokazali im wielu ciekawych miejsc za poÅ›rednictwem geocachingu. To dopiero poczÄ…tek zabawy w geocaching, ale dziÄ™ki temu projektowi udaÅ‚o nam siÄ™ przeszkolić 15 osobowÄ… grupÄ™, która zaÅ‚apaÅ‚a przysÅ‚owiowego "bakcyla" zaÅ‚ożyÅ‚a 30 skrzynek oraz dziaÅ‚a już w tym kierunku.

więcej »

II etap szkolenia geocachingowego zakończony

2016-08-11 | Wyświetleń: 1252

 

Grupa nieformalna „Geocaching Nidzica” użyczyÅ‚a osobowoÅ›ci prawnej od
Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Nidzickiego do realizacji projektu  pt."Geocaching szansÄ…"
dofinansowanego ze Å›rodków Programu „DziaÅ‚aj Lokalnie IX” Polsko – AmerykaÅ„skiej Fundacji WolnoÅ›ci
realizowanego przez AkademiÄ™ Rozwoju Filantropii w Polsce w Powiecie Nidzickim w 2016 roku.

GÅ‚ównym zamierzeniem projektu jest utworzenie nowego produktu turystycznego
z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi GPS.

W ramach projektu w dniu 10 sierpnia 2016 r. odbyła się kontynuacja szkolenia
z zakładania skrzynek geocachingowych. Tym razem cześć praktyczna, czyli wycieczka objazdowa po punktach,
w których już zostaÅ‚y zaÅ‚ożone skrzynki przez uczestników czerwcowego szkolenia w celu ich sprawdzenia.

więcej »

Kolejne skrzynki geocachingowe założone

2016-08-11 | Wyświetleń: 1326

 

 Pokazujemy listÄ™ wszystkich keszy projektowych.

Kolejne kesze do znalezienia:

 

więcej »

Zapraszamy do odwiedzin naszych skrzynek

2016-08-03 | Wyświetleń: 1464

 


Zapraszamy serdecznie do odwiedzania
i logowania się w nowo założonych
skrytkach geocachingowych.
W ramach projektu powstanie ich 30.
Na dobry poczÄ…tek mamy 15. 

Grupa nieformalna „Geocaching Nidzica”

Zapraszamy też do odwiedzenia stron internetowych:

MojaNidzica.pl

MojaNidzica.esy.pl

więcej »

I etap szkolenia geocachingowego zakończony

2016-06-24 | Wyświetleń: 1254

 

 Grupa nieformalna „Geocaching Nidzica” użyczyÅ‚a osobowoÅ›ci prawnej 
od Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Nidzickiego do realizacji projektu  pt."Geocaching szansÄ…"
dofinansowanego w ramach Programu „DziaÅ‚aj Lokalnie” w Powiecie Nidzickim w 2016 roku.
GÅ‚ównym zamierzeniem projektu jest utworzenie nowego produktu turystycznego
z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi GPS.

 

więcej »

«12»

Krótko o projekcie:

GÅ‚ównym zamierzeniem projektu jest utworzenie nowego produktu turystycznego z wykorzystaniem nowoczesnych narzÄ™dzi GPS.

Geocaching jest to zabawa w poszukiwanie skarbów za pomocÄ… odbiornika GPS. IdeÄ… przewodniÄ… jest znalezienie ukrytego wczeÅ›niej w terenie pojemnika (nazywanego "geocache") i odnotowanie tego faktu na specjalnej stronie internetowej. Geocaching jest zabawÄ… miÄ™dzynarodowÄ… kierowanÄ… do poszukiwaczy przygód w każdym wieku. Jej uczestnicy utrzymujÄ… ze sobÄ… kontakty i organizujÄ… cykliczne spotkania. Ważna jest również dla nich ochrona Å›rodowiska.
Dzięki projektowi zwiększymy atrakcyjności turystyczną Ziemi Nidzickiej.
W ramach projektu zostanie zorganizowanie szkolenie, podczas którego 15 osobowa grupa zostanie przeszkolona z zakresu Geocachingu. ZostanÄ… również zakupione skrzynki wraz z niebÄ™dÄ…cym wyposażeniem oraz fantami dla odwiedzajÄ…cych skrzynki.
Następnie pod okiem instruktora zostanie założonych i umieszczonych 30 skrzynek geocachingowych w wyznaczonych przez osoby uczestniczące w szkoleniu miejscach tj. na terenie Powiatu Nidzickiego w gminach: Nidzica, Janowo, Kozłowo i Janowiec Kościelny z założeniem, że skrzynki będą się znajdować w miejscach atrakcyjnych turystycznie.
Nadzorowaniem skrzynek i sprawdzaniem liczby korzystajÄ…cych z projektu zajmÄ… siÄ™ Wolontariusze. Dla uÅ‚atwienia nadzoru wszystkie skrzynki zostanÄ… zarejestrowane na jednÄ… osobÄ™, która bÄ™dzie miaÅ‚a za zadanie powiadamianie reszty grupy w razie jakich problemów ze skrzynkami.

Flag Counter

Broch.pl - strony internetowe Olsztyn