Zaloguj

Spotkania LOTPN

«»

Walne

2017-06-10

Uprzejmie zapraszamy na Walne Zebranie  CzÅ‚onków Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Nidzickiego,

które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 21.06.2014r. (Å›roda) I termin - godz. 17.00, II termin - godz. 17.15

w Zajeździe Myśliwskim w Wiknie.

PORZÄ„DEK WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW1. Otwarcie zebrania
2. Przyjęcie porządku zebrania
3. Wybór protokolanta zebrania
4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej
5. Wybór Komisji Wniosków i UchwaÅ‚
6. Przyjcie protokołu z dnia 22.06.2016r.
7. Przyjęcie Uchwał w sprawach
 Uchwalenia zmian Statutu Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Nidzickiego  (UchwaÅ‚a Nr I/01/17)
 Przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2016r. (Uchwała Nr I/02/17)
 Zatwierdzenia bilansu, rachunku wyników i informacji dodatkowej Stowarzyszenia za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. (UchwaÅ‚a Nr I/03/17)
 Wysokości składek członkowskich i wpisowego. (Uchwała Nr I/04/17)
 Przyjęcia planu działalności Stowarzyszenia roku 2017 (Uchwała Nr I/05/17)
 Przyjęcie budżetu na rok 2017 (Uchwała Nr I/06/17)
8. Wolne wnioski
9. Zakończenie zebrania
                                                                    ZarzÄ…d LOT PN

Po zebraniu planowany jest poczÄ™stunek (kawa, herbata, obiad) dla czÅ‚onków LOT PN i osób towarzyszÄ…cych.
Przewidziana jest skÅ‚adka na poczÄ™stunek  po 40 zÅ‚ od osoby.
Prosimy o potwierdzenie przybycia na Walne Zebrania CzÅ‚onków LOT PN telefonicznie do
dnia 19 czerwca 2014r. do godziny 15.00!
(Renata Å»bikowska -  tel. 503 19 27 27)

Walne zebranie członków 19.06.2015r.

2015-06-01

Uprzejmie zapraszamy na Walne Zebranie CzÅ‚onków Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Nidzickiego, które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 19.06.2015r. (piÄ…tek) I termin - godz. 1630, II termin - godz. 1645 w Restauracji „U Komtura”

 

 

więcej »

«»

Broch.pl - strony internetowe Olsztyn