Zaloguj

Legendy i wierzenia


«12345»

Nie przeganiaj nikogo rózgą! Gąsiorowo Olsztyneckie, Gm. Olsztynek, pow. olsztyński.

2013-06-03 | Wyświetleń: 1032

Pewnej nocy rybacy na jeziorze GÄ…siorowskim stawiali sieci. Wtem dostrzegli stojÄ…cego w wodzie chÅ‚opca, który krzyczaÅ‚, że sieci siÄ™ porozrywaÅ‚y.

więcej »

Parobek jako mara Ostróda

2013-06-03 | Wyświetleń: 1128

Kilka lat przed wojnÄ… stary gospodarz z powiatu ostródzkiego opowiadaÅ‚ tak: pewnej nocy leżaÅ‚em wÅ‚aÅ›nie w póÅ‚Å›nie, gdy przyszÅ‚a do mnie mara.

więcej »

Wypędzanie mary Mała Ruś, Gm. Ostróda.

2013-06-03 | Wyświetleń: 1017

W maÅ‚ej Rusi mieszkaÅ‚ kiedyÅ› pewien jegomość, który przed atakiem zmory potrafiÅ‚ obronić siÄ™ zawoÅ‚aniem: „Przyjdź jutro i przynieÅ› ze sobÄ… Å‚yżkÄ™!” Rano przyszÅ‚a rzeczywiÅ›cie kobieta i wtedy wezwano jÄ… do wytÅ‚umaczenia siÄ™.

więcej »

O pewnym zakrystianie Jedwabno pow. szczycieński.

2013-06-03 | Wyświetleń: 1036

W Jedwabnie mieszkaÅ‚ niegdyÅ› pewien zakrystian, który, gdy miaÅ‚ umrzeć jakiÅ› mieszkaniec wsi, widziaÅ‚ koÅ›cióÅ‚ jasno oÅ›wietlonym.

więcej »

Czarny człowiek i czarny pies Durąg, Gm. Ostróda, pow. ostródzki.

2013-06-03 | Wyświetleń: 1246

W Durskim parku znajduje siÄ™ Zamkowa Góra. StaÅ‚ na niej niegdyÅ› zamek rycerza Durunga.

więcej »

«12345»

 

Zbiór wybranych mazurskich podaÅ„ ludowych z okolic: Nidzicy, Olsztynka, Ostródy i Szczytna.

Broch.pl - strony internetowe Olsztyn