Zaloguj

Dawniej Neidenburg

«123»

Geschichte —Nachkriegszeitliche Neuordnungen haben

2012-10-22 | Wyświetleń: 3109

Erwähnungen von heutiger evangelisch - augsburgischer Kreuzkirche beschränken sich im wesentlichen nur auf einen Zeitraum nach 1945. Die, die in Reiseführern popularisiert werden, sind aber voll von Verdrehungen und Ereignisse sind nicht genau beschreibt.

więcej »

Historia — Powojenne przepychanki pozamieniały wyznawcom kościoły

2012-10-22 | Wyświetleń: 3345

Wzmianki o dzisiejszym ewangelicko-augsburskim kościele Św. Krzyża, w zasadzie ograniczają się tylko do okresu po 1945. Te zaś które są, popularyzowane przez przewodniki - pełne przeinaczeń i niepełne w opisie wydarzeń.

więcej »

Aus Geheimnissen des Rathauses in Neidenburg

2012-10-22 | Wyświetleń: 1009

Nicht nur Beschreibungen gegenwärtig bestehenden Denkmäler in Internet aber auch im erneuerten Reiseführer „Przewodnik po ziemi nidzickiej“ stets wird eine irrtümliche In-formation über einen Bau des Rathaus in Neidenburg gegeben.

więcej »

Z tajemnic nidzickiego ratusza

2012-10-22 | Wyświetleń: 910

Nie tylko w internetowych opisach, istniejących współcześnie zabytków, ale także we wznawianym „Przewodniku po ziemi nidzickiej” wciąż podawana jest błędna wiadomośd o zbudowaniu nidzickiego ratusza.

więcej »

«123»

Broch.pl - strony internetowe Olsztyn