Zaloguj

Legendy i wierzenia


O zbóju Sikorze Klon, Gm. Rozogi, pow. szczycieński

2013-06-03 | Wyświetleń: 2707

Mazurskie lasy w dawnych czasach były dużo gęstsze i rozleglejsze niż dziś.

W lesie niedaleko Klonu mieszkaÅ‚ niegdyÅ› zbój Sikora. Niektórym ludziom pomagaÅ‚, innym jednak szkodziÅ‚. KiedyÅ› skrajem lasu szÅ‚a pewna kobieta z Klonu i caÅ‚y czas pÅ‚akaÅ‚a. Gdy Sikora zobaczyÅ‚ gospodyniÄ™, spytaÅ‚ o przyczynÄ™ jej rozpaczy. Niewiasta opowiedziaÅ‚a mu o swojej niedoli – prowadziÅ‚a na targ krowÄ™, którÄ… musiaÅ‚a sprzedać, aby spÅ‚acić dÅ‚ugi wierzycielowi. Sikora podarowaÅ‚ jej wtedy tyle pieniÄ™dzy, że wystarczyÅ‚o na spÅ‚acenie zadÅ‚użenia. Kobieta wróciÅ‚a do domu i cieszyÅ‚a siÄ™, iż nie musiaÅ‚a sprzedać krowy. Tymczasem Sikora nocÄ… przyszedÅ‚ do Klonu odnalazÅ‚ dom wierzyciela, z którego ukradÅ‚ jeszcze wiÄ™cej pieniÄ™dzy, niż daÅ‚ pÅ‚aczÄ…cej kobiecie. Sikora wiódÅ‚ nadal rozbójniczy żywot i w koÅ„cu mieszkaÅ„cy Klonu przekonali siÄ™, iż jest wielkim kÅ‚amcÄ… i niegodziwcem. KiedyÅ› postrzelono go w prawe ramiÄ™. Później w lewe i wtedy zostaÅ‚ zabity.

Sikora (Schekorra) należaÅ‚ do najbardziej znanych rabusiów grasujÄ…cych na Mazurach. Pamięć o nim i o jego czynach trwaÅ‚a nawet po 1945 roku. Maryna OkÄ™cka – Bromkowa spisaÅ‚a po wojnie opowieść o mazurskim „Janosiku”, który zabieraÅ‚ bogatym i rozdawaÅ‚ biednym. BywaÅ‚ przy tym nad wyraz okrutny, dla przykÅ‚adu – potrafiÅ‚ swoim ofiarom wbijać gwoździe w tÄ™ część ciaÅ‚a, na której zwykÅ‚o siÄ™ siadać.  Lit.: Pohl 1943. s. 58.

OPRACOWAŁ: Ryszard Oswald Bandycki

 

Zbiór wybranych mazurskich podaÅ„ ludowych z okolic: Nidzicy, Olsztynka, Ostródy i Szczytna.

Broch.pl - strony internetowe Olsztyn