Zaloguj

Gmina Nidzica

 

XIV - wieczny zamek krzyżacki w Nidzicy

2012-04-02 | Wyświetleń: 5019

Zamek Krzyżącki w Nidzicy

Krzyżacy wykorzystując naturalne walory obronne bagnistej doliny Nidy, wybudowali na wzgórzu drewniany zamek strażniczy, stanowiącą siedzibę zakonnego komornika. Zastąpiono go około 1310r. przez murowany. Pierwsza o nim wzmianka pochodzi z 1359r. Rozbudowę fortyfikacji, w wyniku której powstał jeden z największych, jednoskrzydłowych zamków o charakterze rezydencjonalno – obronnym, zakończono w 1407r. Ten bardzo późny okres budowy znalazł odzwierciedlenie w zupełnie wyjątkowym kształcie założenia. Nowy rys architektoniczny wiązał się ściśle z odejściem Krzyżaków od surowych zasad życia zakonnego  i z wyraźnym dryfem ich wspólnoty w stronę świata władzy, bogactwa i wygód. Stał się on siedzibą zakonnego wójta i odgrywał istotną rolę jako twierdza pograniczna oraz jako punkt pośredni w wymianie handlowej z Mazowszem. Na jego głównym piętrze mieściły się: kaplica, refektarz i komnata prokuratora. Refektarz oraz kaplicę przykryto sklepieniami gwiaździstymi i wyposażono w XIV i XV w. w ciekawy wystrój malarski. Na początku XVI w. zamek został przebudowany a przedzamcze otrzymało w 1517 r. mury obwodowe i basteję na planie koła przystosowaną do broni palnej. W tym samym stuleciu utworzono jeszcze jedno, dodatkowe przedzamcze, które w 1784r. uległo zniszczeniu. Po sekularyzacji zakonu stał się siedzibą Starostów Książęcych. W XIX w. zamek został poważnie zdewastowany przez stacjonujące tu wojska. Strażnice od całkowitej dewastacji uratował radca sadowy Nidzicy, Ferdynand Tymoteusz Gregorovius. Dzięki niemu, w latach 1828 – 1830 przeprowadzono prace zabezpieczające.  Wykorzystany został na siedzibę Sądu Powiatowego, na mieszkania prywatne a także na więzienie.  W 1934r. odkryto freski z I poł. XVw. w absydzie kaplicy „Męczeństwo Dziesięciu Tysięcy”  oraz z II poł. XVw. fresk „Św. Weronika” na ścianie nad wejściem do refektarza. W 1945r. część pomieszczeń zamkowych uległo spaleniu. W latach 1960 – 1968  zamek przywrócono do dawnej świetności, zachowując dawny wystrój.  Gotycki zamek wznosi się na rzucie wydłużonego prostokąta o wymiarach 62 m x 44 m z dziedzińcem pośrodku o wymiarach 39 m x 17 m. Był to rzut niespotykany w żadnym innym zamku w Prusach. Skrzydło wschodnie flankują dwie potężne wieże kwadratowe. Do głównego korpusu zamku od strony wschodniej przylegają zabudowania przedzamcza składającego się z niskiej przesklepionej bramy wjazdowej, dwóch budynków, okrągłej baszty i muru obronnego od strony północnej. Te parterowe obiekty tworzą zamknięty mały dziedziniec.

 

ZWIEDZANIE ZAMKU

Od października do kwietnia czynne:
Od wtorku do soboty w godz. 9.00 – 16.00

Od maja do września:
cały tydzień w godz. 9.00 – 17.00
ZWIEDZANIE O PEŁNYCH GODZINACH

Ceny biletów:

NORMALNE 8 zł
ULGOWE 6 zł
BILETY DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH 6 zł
OPŁATA ZA PRZEWODNIKA DLA GRUPY ZORGANIZOWANEJ 30 zł

 

KONTAKT

tel. 089/ 625 03 70
zameknidzica@wp.pl
http://nok.nidzica.pl/?go=zwiedzanie
http://historia.nidzica.pl/historia-nidzicy-i-okolic/zabytki-nidzicy

 

Broch.pl - strony internetowe Olsztyn