Zaloguj

Strona Główna

 https://nidzica.info/

Podstawowym zadaniem LOT jest integracja spoÅ‚ecznoÅ›ci lokalnej gÅ‚ównie jednostek samorzÄ…du lokalnego i branży turystycznej oraz tworzenie i rozwój produktu turystycznego wokóÅ‚ lokalnych atrakcji turystycznych, promocja lokalnych produktów i atrakcji turystycznych, gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach i produktach turystycznych, utrzymanie i prowadzenie lokalnych punktów informacji turystycznej.

CzÅ‚onkami LOT sÄ… przedstawiciele samorzÄ…du terytorialnego gminy, powiaty, przedstawiciele lokalnej branży turystycznej (hotelarz, biuro podróży, restaurator, rzemieÅ›lnik, zarzÄ…dca atrakcji turystycznej itd.), inne zainteresowane rozwojem turystyki podmioty.

ZasiÄ™g dziaÅ‚ania LOT odpowiada swojÄ… wielkoÅ›ciÄ… obszarowi skupionych w LOT jednostek samorzÄ…du lokalnego /najczęściej jednego lub kilku powiatów lub kilku gmin, na terenie których zlokalizowane sÄ… atrakcje turystyczne/.

Regionalne i Lokalne Organizacje Turystyczne sÄ… autonomicznymi organizacjami dziaÅ‚ajÄ…cymi w sferze promocji i rozwoju turystyki. Relacje pomiÄ™dzy nimi a POT opierać siÄ™ powinny wyÅ‚Ä…cznie na zasadzie wspóÅ‚pracy równoprawnych partnerów.

Nowe struktury turystyczne tworzą nowy jakościowo, oparty na partnerstwie system promocji turystyki w kraju. Pozwalają na skoordynowanie działań podejmowanych przez wszystkie podmioty, zainteresowane rozwojem i promocją turystyki.

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Nidzickiego powstaÅ‚a 23 marca 2004 r. jej siedzibÄ… jest Punkt Informacji Turystycznej w Nidzicy mieszczÄ…cy siÄ™ na zamku. Stowarzyszenie może prowadzić dziaÅ‚alność poza granicami kraju, zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cymi przepisami oraz może być czÅ‚onkiem krajowych i miÄ™dzynarodowych organizacji o takich samych lub podobnych celach statutowych. Stowarzyszenie opiera swojÄ… dziaÅ‚alność na pracy spoÅ‚ecznej swoich czÅ‚onków oraz w celu realizacji zadaÅ„ statutowych może zatrudnić pracowników.

 

NOCLEGI Mazury - aktualna baza noclegowa. Noclegi nad jeziorem. Domki, agroturystyka, pokoje , hotele, pensjonaty, wille. Tanie noclegi.NOCLEGI Nidzica i okolice, noclegi od 20 z�, aktualna baza noclegowa, kwatery, pokoje, pensjonaty, wille, agroturystykaOg�lnopolski Portal Turystyczny Infoturystyka.pl - noclegi, hotele, pensjonaty, kwatery, pokoje go�cinne, agroturystykaOg�lnopolski Portal Turystyczny Infoturystyka.pl - noclegi, hotele, pensjonaty, kwatery, pokoje go�cinne, agroturystyka
 

  Flag Counter

Broch.pl - strony internetowe Olsztyn